TILVALGSOVERSIKT

ENSJØ TORG – TRINN 5

Tilvalgsfrist bad er 16. juni 2019. Planlagt oppstart av øvrige tilvalg er høsten 2019.

Denne siden er tenkt som et verktøy for at ditt nye hjem blir slik du ønsker deg. I denne tilvalgsmenyen ser du hva som er valgt som standard og hva du kan velge som tilvalg i de ulike kategoriene. Vi ønsker at tilvalgsprosessen skal være en lystbetont reise til ditt nye hjem. Den dagen…

Generelle forutsetninger

Prisene som er oppgitt i tilvalgslisten omfatter leveranser av varer eller materialer samt prosjekterings- og administrasjonskostnad inkl. mva. Om ikke annet er oppgitt, angir prisene forskjellen mellom standard utførelse og tilvalget.

Bilder og illustrasjoner i tilvalgsmenyen er ment å illustrere prosjektet og tilvalgene. Bildene kan vise tilvalg som ikke er en del av leveransen. Farger vil ikke være korrekt gjengitt, vi anbefaler derfor ikke å gjøre tilvalg uten et møte med prosjektets tilvalgskoordinator/kunderådgiver.

Skanska tar forbehold om at visse varer kan utgå av sortimentet eller at leverandør kan endre utforming og modellbetegnelse. Bestiller vil i så fall tilbys likeverdig produkt etter avtale.

Bestillingen sender du inn digitalt gjennom tilvalgsportalen vår. Tilvalgene skal bestilles før angitt frist, slik at materialbestillinger og leveranser kan skje i henhold til planlagt fremdrift i prosjektet.

Tilvalgsbestilling

  1. Tilvalgene skal ferdigstilles sammen med resten av leiligheten, og overleveres samtidig med denne. Tilvalgene kan besiktiges på ferdigbefaringen.
  2. Hvis artikler i tilvalgslisten har utgått fra sortimentet, eller leveransen er forsinket, skal bestilleren gis anledning til å velge alternativ i  tilvalgsmenyen med tilsvarende priskorreksjon, eller avbestille tilvalget omkostningsfritt. Bestilleren har ikke rett til å gjøre andre endringer og tilvalg enn det som fremgår av tilvalgsmenyen.
  3. Bestilling av endring, eller komplettering av tilvalg i henhold til gjeldende prisliste, kan ikke gjøres etter angitt fris
  4. Tilvalgene faktureres før overlevering sammen med sluttoppgjør for boligen. Kvittering skal fremvises før leiligheten kan overtas.
  5. Bestillingen er endelig ved signering av tilvalgsavtalen.
  6. I tillegg til de angitte vilkår i denne avtalen gjelder kjøpekontraktens vilkår og tilvalgslistens kjøpsbetingelser.