Tilvalgsmeny

Ensjø Torg

Trinn 1 og 2

Tilvalgsfrist er utgått

Velkommen til Skanskas tilvalgsoversikt

Å kjøpe nytt hjem er en av de største beslutningene man tar. I tilvalgsmenyen presenteres de valg som gjennom bilde og tekst vil kunne gi grunnlag for forskjellen på din og naboens hjem.

På vei til et nytt hjem

Denne siden er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem blir slik du ønsker deg. Farger er enkle å endre på malte vegger, men parkett, fliser på baderom og kjøkken kan være vanskeligere å bytte når du har flyttet inn.

Aktiviteter

Det å kjøpe nytt hjem kan virke som en lang prosess fra kontrakt til innflytting. Vi vil gjerne korte ned tiden gjennom å sende ut jevnlig informasjon om fremdriften, slik at du kan følge med hvor langt vi har kommet. Du vil bli invitert til felles informasjonsmøte når vi starter byggingen av huset.

Vår størrelse gir oss muligheter

Som en av Nordens største utbyggere har vi lang erfaring med hvilke materialer som holder og hva som kreves av oss for at du skal bli fornøyd med din nye bolig. Å velge innredning i et nytt hjem handler om å balansere tidligere erfaringer med markedets trender.

Standard og tilvalg

SLIK FUNGERER PROSESSEN:

De viktigste tilvalgene skjer i kjøkken og bad. I denne tilvalgsmenyen ser du hva som er valgt som standard og hva du kan velge som tilvalg. Det blir da enklere for deg å velge hvordan du vil ha det, og få oversikt over hva det vil koste.

Generelle forutsetninger

Prisene som er oppgitt i prislisten omfatter leveranser av varer eller materialer samt prosjekterings- og administrasjonskostnad inkl. mva. Om ikke annet er oppgitt, angir prisene forskjellen mellom standard utførelse og tilvalget.

Bilder og illustrasjoner i tilvalgsmenyen er ment å illustrere prosjektet og tilvalgene. Bildene kan vise tilvalg som ikke er en del av leveransen. Farger vil ikke være korrekt gjengitt, vi anbefaler derfor ikke å gjøre tilvalg uten et møte med prosjektets tilvalgskoordinator/kunderådgiver.

Skanska tar forbehold om at visse varer kan utgå av sortimentet eller at leverandør kan endre utforming og modellbetegnelse. Bestiller vil i så fall tilbys likeverdig produkt etter avtale.

For at bestilling av tilvalg skal være gyldig, må dette alltid avtales skriftlig. Tilvalgsavtalen skal signeres av bestiller og Skanskas tilvalgskoordinator/kunderådgiver. Tilvalgene skal bestilles før angitt frist, slik at materialbestillinger og leveranser kan skje i henhold til planlagt fremdrift i prosjektet.

Tilvalgsbestilling

1.

Tilvalgene skal ferdigstilles sammen med resten av leiligheten, og overleveres samtidig med denne. Tilvalgene kan besiktiges på ferdigbefaringen.

2.

Hvis artikler i tilvalgslisten har utgått fra sortimentet, eller leveransen er forsinket, skal bestilleren gis anledning til å velge alternativ i tilvalgsmenyen med tilsvarende priskorreksjon, eller avbestille tilvalget omkostningsfritt. Bestilleren har ikke rett til å gjøre andre endringer og tilvalg enn det som fremgår av tilvalgsmenyen.

3.

Bestilling av endring, eller komplettering av tilvalg i henhold til gjeldende prisliste, kan ikke gjøres etter angitt frist.

4.

Tilvalgene faktureres før overlevering sammen med sluttoppgjør for boligen. Kvittering skal fremvises før leiligheten kan overtas.

5.

Bestillingen er endelig ved signering av tilvalgsavtalen.

6.

I tillegg til de angitte vilkår i denne avtalen gjelder kjøpekontraktens vilkår og tilvalgslistens kjøpsbetingelser.